POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
Polityka prywatności i cookies została przyjęta przez Administratora danych w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają Państwu realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
 1. Dane zbierane są przez: CENTRUM OSTEOPATII SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Emilii Sczanieckiej 6/u3, KRS: 0000609751, tel. 501177096, e-mail: ppipc@centrumosteopatii.pl
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych, Wojciecha Kolasińskiego: iod@centrumosteopatii.pl
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe pacjentów:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy z pacjentem, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (przechowywanie dokumentacji) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (marketing usług własnych oraz zabezpieczenie przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 2. Podanie danych przez pacjenta jest wymagane przez przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów i odmowa ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług.
 3. Dostęp do danych mogą mieć współpracujący z nami osteopaci, fizjoterapeuci, lekarze i podmioty lecznicze – w celu zapewnienia ciągłości terapii. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane przechowywane będą przez okres nawet ponad 30 lat – ze względu na obwiązujące przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej.
 3. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy w stanie utrzymywać z Państwem komunikacji e-mailowej.
 4. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Obowiązek przetwarzania tych danych wynika z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.

Dane osobowe przetwarzane na profilu administratora na portalach społecznościowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla administratora portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portali społecznościowych muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na portalu spełecznościowym.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z witryny, podczas jej przeglądania, na komputerze, smartfonie czy tablecie zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego Użytkownika czy zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
 2. Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookie w celu popularyzacji serwisu na portalach społecznościowych oraz prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
  • Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
  • Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 3. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja znacznie utrudni korzystanie z witryny.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

REGULAMIN WIZYT

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i odwołania terminu wizyty w Centrum Osteopatii prowadzonym przez Centrum Osteopatii sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Emilii Sczanieckiej 6/u3, KRS: 0000609751 oraz przez Szkolenia Osteopatyczne sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Emilii Sczanieckiej 6/u3, KRS: 0000711121, w zależności od punktu Centrum Osteopatii wskazanego w § 2 Regulaminu.
2. Rezerwując wizytę w Centrum Osteopatii Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia rezerwację wizyty.
3. Centrum Osteopatii prowadzi terminarz zapisów. Pacjenci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.

 

§ 2 Rezerwacja wizyty

Rezerwacji wizyty w Centrum Osteopatii można dokonywać:
a) osobiście, w punktach Centrum Osteopatii
i. przy ulicy Sczanieckiej 6/u3 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 21:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),
ii. przy ulicy Kasprzaka 13/1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),
iii. przy ulicy Mińskiej 25A/u13 w Warszawie, w wyznaczonych terminach;
b) telefonicznie pod numerami +48 501177096 (punkty w Poznaniu) oraz +48 508714810 (punkt w Warszawie) w godzinach otwarcia.

 

§ 3 Potwierdzenie rezerwacji

Po dokonaniu rezerwacji wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji zawierającą potwierdzenie dokonanej rezerwacji oraz informacje dot. obowiązywania niniejszego Regulaminu wraz z odesłaniem do jego treści znajdującej się na stronie internetowej Centrum Osteopatii.

 

§ 4 Potwierdzenie wizyty

1. W dzień poprzedzający wizytę Pacjent otrzymuje od Centrum Osteopatii wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej potwierdzenie. Centrum Osteopatii może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty.
2. Brak potwierdzenia wizyty przez Pacjenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej odwołaniem.

 

§ 5 Odwołanie wizyty

1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie należy ją odwołać nie później niż na 12 godzin przed jej rozpoczęciem.
2. Wizytę można odwołać:
a) dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS o treści NIE w odpowiedzi na SMS, o którym mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu,
b) osobiście w punktach Centrum Osteopatii wskazanych w § 2 pkt. a) Regulaminu.
3. Nieodwołanie wizyty w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej lub niestawienie się na wcześniej potwierdzoną wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości równowartości ceny za wizytę, na którą był umówiony Pacjent, zgodnie z Cennik Centrum Osteopatii umieszczonym na stronie internetowej.
4. Płatności kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego 83 1050 1520 1000 0090 3090 0220 albo osobiście w punktach Centrum Osteopatii wskazanych w § 2 pkt. a) Regulaminu.

 

§ 6 Spóźnienia

W przypadku spóźnienia się na wizytę jej czas może zostać skrócony o czas spóźnienia Pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako rezygnacja z wizyty, która skutkuje obowiązkiem zapłaty kwoty, o której mowa w § 5 pkt 3 Regulaminu. W powyższej sytuacji Centrum Osteopatii zastrzega sobie prawo przyjęcia innego Pacjenta.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.