POLITYKA PRYWATNOŚCI i Regulamin

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
Polityka prywatności i cookies została przyjęta przez Administratora danych w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają Państwu realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
 1. Dane zbierane są przez: CENTRUM OSTEOPATII SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Emilii Sczanieckiej 6/u3, KRS: 0000609751, tel. 501177096, e-mail: ppipc@centrumosteopatii.pl
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych, Wojciecha Kolasińskiego: iod@centrumosteopatii.pl
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe pacjentów:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy z pacjentem, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (przechowywanie dokumentacji) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (marketing usług własnych oraz zabezpieczenie przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO.
 2. Podanie danych przez pacjenta jest wymagane przez przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów i odmowa ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług.
 3. Dostęp do danych mogą mieć współpracujący z nami osteopaci, fizjoterapeuci, lekarze i podmioty lecznicze – w celu zapewnienia ciągłości terapii. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane przechowywane będą przez okres nawet ponad 30 lat – ze względu na obwiązujące przepisy dotyczące dokumentacji pacjentów.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej ORAZ SYSTEM REZERWACJI WIZYT:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – czyli rezerwacji wizyty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej lub telefonicznej.
 3. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy w stanie utrzymywać z Państwem komunikacji e-mailowej, a także umożliwić zarezerwowanie wizyty.
 4. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także podmioty oferujące usługi płatności online. Poza tym dane nie będą ujawniane
  (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Obowiązek przetwarzania tych danych wynika z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych.
 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.

Dane osobowe przetwarzane na profilu administratora na portalach społecznościowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla administratora portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portali społecznościowych muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na portalu spełecznościowym.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z witryny, podczas jej przeglądania, na komputerze, smartfonie czy tablecie zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego Użytkownika czy zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
 2. Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookie w celu popularyzacji serwisu na portalach społecznościowych oraz prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
  • Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
  • Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 3. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja znacznie utrudni korzystanie z witryny.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

REGULAMIN WIZYT

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dokonywania osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną rezerwacji terminów wizyt w Centrum Osteopatii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 60-216 Poznań, ul. Emilii Sczanieckiej nr 6 lok. U3, NIP 7792441159, REGON 364041824, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609751 oraz w Szkolenia Osteopatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, 60-216 Poznań, ul. Emilii Sczanieckiej nr 6 lok. U3, NIP 7792478346, REGON 369057474, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711121 (zwanych dalej łącznie jako „Centrum Osteopatii”).

2.Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Pacjentowi poprzez udostępnienie go na stronie internetowej centrumosteopatii.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 1. Rezerwując wizytę w Centrum Osteopatii Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia rezerwację wizyty.
 2. Centrum Osteopatii prowadzi terminarz zapisów. Pacjenci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.

 


§ 2 Rezerwacja wizyty

 

Rezerwacji wizyty w Centrum Osteopatii można dokonywać:

a) osobiście, w punktach Centrum Osteopatii:

– przy ulicy Sczanieckiej 6/u3 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 21:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),

– przy ulicy Kasprzaka 13/1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy),

– przy ulicy Mińskiej 25A/u13 w Warszawie, w wyznaczonych terminach;
b) telefonicznie pod numerami +48 501177096 (punkty w Poznaniu) oraz +48 508714810 (punkt w Warszawie) oraz +48 780 066 111 (punkt Centrum Osteopatii Sport) w godzinach otwarcia.

c) przez stronę internetową centrumosteopatii.pl, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

 

§3 Zasady rezerwacji wizyty drogą elektroniczną


 1. W przypadku rezerwacji wizyty drogą elektroniczną, rezerwacja odbywa się przez stronę internetową centrumosteopatii.pl.
 2. W celu skorzystania z rezerwacji wizyty drogą elektroniczną, Pacjent wypełnia i wysyła elektroniczny formularz rezerwacji udostępniony na stronie internetowej centrumosteopatii.pl.
 3. W celu rezerwacji wizyty drogą elektroniczną niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c) przeglądarka internetowa: Chrome lub FireFox, Opera, Edge lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,
  d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Centrum Osteopatii nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Pacjent sam ponosi koszty zewnętrznych usług związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu.
 5. Pacjent zobowiązuję się do niepublikowania w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 


§ 4 Przyjęcie rezerwacji (warunki zawarcia umowy)


 1. Jeżeli wizyta jest umawiana przez stronę internetową centrumosteopatii.pl, to warunkiem przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rezerwacji udostępnionego na stronie internetowej centrumosteopatii.pl, a następnie opłacenie wizyty przez formularz płatności online – system automatycznie przekierowuje do tej strony po uzupełnieniu swoich danych i określeniu parametrów wizyty. Po opłaceniu wizyty, na numer telefonu Pacjenta wysłana zostanie wiadomość SMS  z potwierdzeniem rezerwacji oraz wiadomość e-mail dotycząca statusu płatności, co oznacza, że wizyta została przyjęta i umowa została zawarta.
 2. Jeżeli wizyta jest umawiana poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z rejestracją, to warunkiem jej przyjęcia i zawarcia umowy jest podanie swoich danych osobowych i wybór terminu wizyty. Po podaniu powyższych informacji Pacjent otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji, zawierającą potwierdzenie rezerwacji oraz informacje dot. obowiązywania niniejszego Regulaminu wraz z odesłaniem do jego treści znajdującej się na stronie internetowej centrumosteopatii.pl, co oznacza, że wizyta została przyjęta i umowa została zawarta.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą odbycia wizyty w Centrum Osteopatii.


§ 5 Potwierdzenie wizyty

 1. Na tydzień przez terminem wizyty, Pacjent otrzymuje od Centrum Osteopatii wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji, zawierającą przypomnienie o dacie wizyty z prośbą o informację zwrotną, jeżeli Pacjent chce odwołać wizytę.
 2. W dzień poprzedzający wizytę Pacjent otrzymuje od Centrum Osteopatii wiadomość SMS na numer telefonu podany przy rezerwacji, zawierającą przypomnienie o dacie wizyty oraz prośbę o jej potwierdzenie. Potwierdzenia wizyty należy dokonać do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę. Centrum Osteopatii może również kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty.
 3. Brak potwierdzenia wizyty przez Pacjenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z jej odwołaniem.


§ 6 Odwołanie wizyty

 

 1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy ją odwołać najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego wizytę. Wizytę można odwołać:
  a) dzwoniąc na numer wskazany w § 2 pkt b) Regulaminu,
  b) wysyłając wiadomość SMS o treści NIE w odpowiedzi na SMS, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu,
  c) osobiście w punktach Centrum Osteopatii wskazanych w § 2 pkt a) Regulaminu.
 1. Jeśli Pacjent anuluje wizytę lub zmieni jej termin po przekroczeniu terminu określonego w ust. 1 powyżej, to taka wizyta jest płatna – pełna stawka za daną wizytę. Podobnie, jeśli Pacjent nie pojawi się na wizycie i nie anuluje jej przed upływem terminu określonego w ust.1, to ponosi pełny koszt za wizytę.


§ 7 Płatność


 

 1. W przypadku rezerwacji wizyty drogą elektroniczną, płatność realizowana jest w formie online.
 2. Płatności obsługiwane są przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza, Pacjent ma obowiązek dokonać płatności za wizytę.
 4. Podana cena wizyty jest ceną całkowitą, obejmującą należne podatki.
 5. W przypadku konieczności zwrotu płatności z powodu odstąpienia od umowy, zwrotu dokonuje się tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
 6. Zwrotu płatności Centrum Osteopatii dokonuje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Pacjenta o odstąpieniu od umowy.


§ 8 Spóźnienia

W przypadku spóźnienia się na wizytę jej czas zostaje skrócony o czas spóźnienia Pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako rezygnacja z wizyty, która skutkuje obowiązkiem zapłaty kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu. W powyższej sytuacji Centrum Osteopatii zastrzega sobie prawo przyjęcia innego Pacjenta.

 


§ 9 Reklamacja


 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Pacjent ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@centrumosteopatii.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Pacjenta, adres e-mail oraz opis sprawy.
 3. Centrum Osteopatii udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na reklamację przesyła się Pacjentowi na podany przez niego adres e-mail.

 


§ 10 Odstąpienie od umowy


 1. Pacjent, zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi po wykonaniu usługi, polegającej na odbyciu wizyty w Centrum Osteopatii, a także w przypadku upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent musi poinformować Centrum Osteopatii o swojej decyzji poprzez odwołanie wizyty w sposób określony w § 6 Regulaminu lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, przy uwzględnieniu zapisów ust. 2, na adres e-mail: kontakt@centrumosteopatii.pl.
 4. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 


§ 11. Rozstrzyganie spor
ów

 

 1. W przypadku powstania sporu, wynikającego z realizacji usług, Stronom przysługuje prawo do rozwiązania go pozasądowo.
 2. Informacje o systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na platformie ODR.
 3. Sprawa może być również przekazana do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

 


§ 12 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2022 r.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej https://centrumosteopatii.pl/ . Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 1. Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane do celów rezerwacji i odbycia wizyty. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach Pacjenta w tym zakresie dostępne są pod adresem: https://centrumosteopatii.pl/polityka-prywatnosci/.

 


Załącznik


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Centrum Osteopatii sp. z o.o. sp. k.

(lub Szkolenia Osteopatyczne sp. z o.o. sp. k.)

Emilii Sczanieckiej nr 6 lok. U3

60-216 Poznań

e-mail: kontakt@centrumosteopatii.pl.

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w Centrum Osteopatii, zaplanowanej na dzień: ……………, godz. …………………

 

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

 

Data: …………………………………………