The strategic crossroads of the body: 2-4 marca 2016 – zakończony

 

Opłucna, powięź i otrzewna są traktowane jako mechaniczne i immunologiczne powłoki ochronne dla narządów. Zapewniają harmonijny ślizg pomiędzy strukturami, które otaczają. Ich włókna mają bardzo logiczny i precyzyjny kierunek zgodnie z ich różną funkcją mechaniczną. Opłucna, powieź i otrzewna ich dodatkowa rola mechaniczna to przekazywanie fali elektromagnetycznej. W pewnych miejscach takich jak opłucna, powięź i otrzewna dochodzi do skrzyżowań pomiędzy tymi strukturami. Tam istnieje ryzyko ucisku nerwowo-naczyniowego. Włókna w tych miejscach są naturalnie grubsze, ale czasami po urazach, operacjach i stanach zapalnych dochodzi do dużych zwłóknień, co może spowodować dużą kompresje i ograniczenie funkcji układu nerwowo- naczyniowego i wisceralnego.

Brak

wolne miejsca.

3,000 

Data szkolenia: 2-4.03.2016