Ból kości krzyżowej

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród Pacjentów Centrum, 78% badanych w wieku 25 – 65 lat przynajmniej raz miało do czynienia z „bólem krzyża”, czyli dolegliwościami dolnego odcinka kręgosłupa (zwanego odcinkiem lędźwiowo–krzyżowym). Choć jest to problem bardzo powszechny, nie można go bagatelizować.

SKĄD WŁAŚCIWIE BIERZE SIĘ „BÓL KRZYŻA”? TROCHĘ ANATOMII

Aby zrozumieć skąd bierze się ból omawianego odcinka, warto pochylić się nad aspektem biomechanicznym tego zjawiska. Kości miednicy poruszają się w sześciu osiach obrotu. Aby ciało ludzkie funkcjonowało prawidłowo, konieczna jest prawidłowa ruchomość wszystkich sześciu osi. Ma to bardzo duże znaczenie w kontekście powstawania przeciążeń mięśniowych, powięziowych, więzadłowych, a także przy blokadach stawów kręgosłupa oraz występowaniu przeciążeń w poszczególnych fazach chodu. Kość krzyżowa natomiast wchodzi w skład miednicy. Zbudowana jest z 5 kręgów krzyżowych zrośniętych ze sobą, otoczonych bardzo mocnymi więzadłami, które w kompleksie lędźwiowo-krzyżowym odgrywają istotną rolę stabilizacyjną. Kość krzyżowa wraz z kością biodrową tworzą staw krzyżowo-biodrowy (prawy lub lewy). Wielu badaczy spiera się co do faktycznego zakresu ruchu w obrębie tego stawu. Najnowsze badania pokazują, że RUCH jaki zachodzi w tym stawie wynosi zaledwie ok. 1-3 stopni. Choć mogłoby się wydawać, że ruch ten jest raczej śladowy, to jednak bez niego miednica nie mogłaby funkcjonować prawidłowo. Podczas przenoszenia całego ciężaru ciała na jedną nogę̨, gdy druga jest uniesiona, kość́ krzyżowa przemieszcza się pod wpływem wagi tułowia do przodu i w kierunku ogonowym, w połączeniu z przednim skrętem. Po stronie dźwigającej ciężar, kość́ biodrowa wypychana jest ku górze, w połączeniu z tylnym i zewnętrznym skrętem. Po stronie nieobciążonej, kość́ krzyżowa przesuwa się̨ w kierunku grzbietowym i czaszkowym w połączeniu z tylnym skrętem. Kość biodrowa przemieszcza się̨ w kierunku ogonowym i okręca w stosunku do kości krzyżowej. Nieprawidłowo działające siły oddziałujące na kość krzyżową powodują jej wklinowanie się pomiędzy kości biodrowe i ufiksowanie stawów krzyżowo- biodrowych, co może wywołać silne bóle, a przede wszystkim zaburzyć drenaż w obrębie miednicy przyczyniając się do powstawania różnego rodzaju patologii.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE WYSTĘPUJE U MNIE DYSFUNKCJA KOŚCI KRZYŻOWEJ?

Do najczęstszych problemów zgłaszanych przez naszych Pacjentów należą: bóle w obrębie pośladka, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, ze względu na zmianę powierzchni stawowych i wzmożoną ruchomość na wysokości przejścia lędźwiowo – krzyżowego powodujące dyskopatie na poziomie kręgów L5/S1, które mogą dawać objawy neurologiczne w postaci drętwienia, mrowienia aż do stopy, zmiany w obrębie stawu biodrowego.

JAK WYGLĄDA LECZENIE OSTEOPATYCZNE?

Celem leczenia osteopatycznego jest wyrównanie napięć w rejonie miednicy oraz kończyn dolnych, których zaburzenia często powodują przeniesienie nieprawidłowych wzorców właśnie na poziom miednicy. Niezwykle ważnym elementem jest również uruchomienie/odblokowanie stawów kręgosłupa oraz naczyń krwionośnych znajdujących się w jamie brzusznej, ponieważ wiele problemów związanych z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego ma powiązanie z narządami wewnętrznymi.