Athletic 1080

Screening 1080 Movement – podstawą każdego ruchu człowieka jest MOBILNOŚĆ I STABILNOŚĆ. Bez tych fundamentów niemożliwy jest bezpieczny i zoptymalizowany trening siły, szybkości, mocy czy wytrzymałości jak również udział w specyficznych dla danej dyscypliny aktywnościach (bieganie, rzuty, zmiana kierunku).

Celem 1080 Movement jest stworzenie indywidualnego profilu określającego bezpieczną (stabilną) sferę mobilności każdego badanego. Profil ten daje podstawę do wykrycia ewentualnych słabych ogniw,  opracowania indywidualnego programu poprawiającego stabilność i mobilność danego pacjenta, służy też do śledzenia postępów.

Screening jest przeznaczony zarówno dla profesjonalnych sportowców jak i  dla aktywnych amatorów, niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny sportu.

Może być stosowany u osób zdrowych jako element profilaktyki kontuzji i cenne narzędzie wspomagające planowanie procesu treningowego.

U kontuzjowanych sportowców pozwala na wykrycie przyczyny problemu , wspomaga planowanie i ewaluację procesu leczenia.

 

Screening 1080 składa się z 3 kroków:

OCENA: Za pomocą  usystematyzowanych pomiarów wzorców ruchowych w pozycji stojącej oceniamy stabilność i mobilność.
Każda czynność ruchowa wymaga interakcji wielu stawów jednocześnie. Tylko za pomocą oceny globalnych wzorców ruchowych angażujących całe łańcuchy biokinematyczne możliwe jest oszacowanie całkowitego zakresu ruchu. Screening 1080 opiera się na unikalnej kombinacji ruchów sięgania w różnych kierunkach. Zakres zasięgu w poszczególnych testach jest mierzony w centymetrach lub stopniach. Wyniki testów dają wskazówki co do tego jakie stawy lub regiony należy wesprzeć za pomocą terapii. Dodatkowo w badaniu analizuje się również jakość ruchu i sposób jego wykonania co dostarcza dodatkowych informacji.. Takie podejście pozwala na szybsze i bardziej skuteczne odnalezienie problemu i pomaga w ustaleniu programu terapii.

ANALIZA: Wyniki poszczególnych testów są bezpośrednio odnoszone do pozostałych za pomocą specjalnego oprogramowania. Dodatkowo w analizie uwzględnia się specyfikę dyscypliny badanego. Umożliwia to stworzenie indywidualnego profilu pacjenta. Oprogramowanie MAP1080 daje możliwość porównania wyników badanego z innymi zawodnikami uprawiającymi tę samą dyscyplinę. W bazie znajduje się już  ponad 1000 przebadanych sportowców.

OPTYMALIZACJA: Na podstawie przeprowadzonego badania opracowuje się  specyficzny i indywidualny program ćwiczeń które optymalizują wykonywane czynności ruchowe i pozwalają skuteczniej osiągać cele treningowe.

 

 

KONTAKT

Masz do Nas pytania? Chciałbyś skontaktować się z Nami w sprawie wizyty? Napisz!