Optymalizacja treningu

W Centrum Osteopatii dokonujemy analizy biegu za pomocą metody Applied Functional Science stworzonej prze Gray Institute (USA) oraz w oparciu o wytyczne Thirst4Function (UK). Dzięki wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu biomechaniki i treningu metoda ta jest niezwykle skuteczna i daje szybkie efekty.

Metoda ta opiera się na analizie biomechanicznej ruchu z uwzględnieniem jego trójpłaszczyznowości. Dzięki temu podejściu możliwa jest ocena poszczególnych faz biegu w każdej płaszczyźnie oraz wykrycie mocnych i słabych stron danego biegacza. Pozwala to następnie na ułożenie indywidualnego programu korekcji i optymalizacji biegu.

Analiza może być wykonana również w przypadku wystąpienia kontuzji oraz dolegliwości bólowych pojawiających się w trakcie biegania.

Dzięki Analizie biegu w Centrum Osteopatii dowiesz się:

 • jak poprawić swoją technikę
 • jak wykonać prawidłową rozgrzewkę
 • jak przyspieszyć regenerację układu ruchu po treningu
 • jak przeciwdziałać kontuzjom
 • jak radzić sobie z dolegliwościami bólowymi pojawiającymi się w trakcie lub po bieganiu

 

Kolejność badania:

 1. Analiza wideo
 2. Wywiad i określenie celów
 3. Screening 1080 Movement
 4. Dobór ćwiczeń

W celu dokonania jak najdokładniejszej analizy niezbędna jest obserwacja biegacza w jego naturalnych warunkach biegowych. Przed wizytą prosimy więc o nagranie materiału wideo z biegania.

Nagranie powinno być wykonane PO treningu. Pozwoli to na wykrycie kompensacji, które mogą pojawiać się dopiero na zmęczeniu. Jeśli w trakcie biegania pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe i występują one dopiero po przebiegnięciu określonego dystansu, nagranie należy wykonać po przebiegnięciu danego dystansu tzn. po pojawieniu się dolegliwości.

Nagranie musi obejmować całą sylwetkę biegacza, jedynie wtedy możliwa będzie kompleksowa analiza.

Nagranie należy wykonać z 4 ujęć:

 • od przodu: badany nabiega na kamerę z odległości 50m
 • od tyłu : badany odbiega od kamery na odległość 50m

W przypadku dwóch powyższych ujęć kamera musi stać dokładnie w linii biegu, nagranie wykonane pod skosem uniemożliwi analizę (zobacz rycinę)

– prawy bok: badany przebiega prostopadle do kamery
– lewy bok: badany przebiega prostopadle do kamery

Po analizie materiału wideo następuje drugi etap badania, w którym przeprowadzamy Screening 1080 Movement oraz w razie potrzeby dodatkowe testy umożliwiające potwierdzenie i uszczegółowienie diagnozy.
Testy te wykonywane są w pozycjach odwzorowujących fazy biegu i są dobierane indywidualnie do każdego biegacza w zależności od tego co zaobserwujemy w materiale wideo.

Screening 1080 Movement – podstawą każdego ruchu człowieka jest MOBILNOŚĆ I STABILNOŚĆ. Bez tych fundamentów niemożliwy jest bezpieczny i zoptymalizowany trening siły, szybkości, mocy czy wytrzymałości jak również udział w specyficznych dla danej dyscypliny aktywnościach (bieganie, rzuty, zmiana kierunku).

Celem 1080 Movement jest stworzenie indywidualnego profilu określającego bezpieczną (stabilną) sferę mobilności każdego badanego. Profil ten daje podstawę do wykrycia ewentualnych słabych ogniw,  opracowania indywidualnego programu poprawiającego stabilność i mobilność danego pacjenta, służy też do śledzenia postępów.

Screening jest przeznaczony zarówno dla profesjonalnych sportowców jak i  dla aktywnych amatorów, niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny sportu.

Może być stosowany u osób zdrowych jako element profilaktyki kontuzji i cenne narzędzie wspomagające planowanie procesu treningowego.

U kontuzjowanych sportowców pozwala na wykrycie przyczyny problemu , wspomaga planowanie i ewaluację procesu leczenia.

Screening 1080 składa się z 3 kroków:

Ocena: Za pomocą  usystematyzowanych pomiarów wzorców ruchowych w pozycji stojącej oceniamy stabilność i mobilność.
Każda czynność ruchowa wymaga interakcji wielu stawów jednocześnie. Tylko za pomocą oceny globalnych wzorców ruchowych angażujących całe łańcuchy biokinematyczne możliwe jest oszacowanie całkowitego zakresu ruchu. Screening 1080 opiera się na unikalnej kombinacji ruchów sięgania w różnych kierunkach. Zakres zasięgu w poszczególnych testach jest mierzony w centymetrach lub stopniach. Wyniki testów dają wskazówki co do tego jakie stawy lub regiony należy wesprzeć za pomocą terapii. Dodatkowo w badaniu analizuje się również jakość ruchu i sposób jego wykonania co dostarcza dodatkowych informacji.. Takie podejście pozwala na szybsze i bardziej skuteczne odnalezienie problemu i pomaga w ustaleniu programu terapii.

ANALIZA: Wyniki poszczególnych testów są bezpośrednio odnoszone do pozostałych za pomocą specjalnego oprogramowania. Dodatkowo w analizie uwzględnia się specyfikę dyscypliny badanego. Umożliwia to stworzenie indywidualnego profilu pacjenta. Oprogramowanie MAP1080 daje możliwość porównania wyników badanego z innymi zawodnikami uprawiającymi tę samą dyscyplinę. W bazie znajduje się już  ponad 1000 przebadanych sportowców.

OPTYMALIZACJA: Na podstawie przeprowadzonego badania opracowuje się  specyficzny i indywidualny program ćwiczeń które optymalizują wykonywane czynności ruchowe i pozwalają skuteczniej osiągać cele treningowe.

KONTAKT

Masz do Nas pytania? Chciałbyś skontaktować się z Nami w sprawie wizyty? Napisz!